Заяви та Довіреності

Перелік необхідних документів

* Нотаріусу надаються виключно оригінали документів!

- Свідоцтво про реєстрацію
- Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі
- Свідоцтва про внесення змін (пов’язані з внесенням змін до установчих документів і не пов’язані з внесенням змін до установчих документів)
- Статут
- Рішення про створення товариства та обрання ген. директора
- Накази про призначення або вступ на посаду (ген. директора)