Необхідні документи

Для вчинення будь-яких нотаріальних дій для фізичних осіб необхідні такі документи:

1. Паспорт (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон

2. Оригінал довідки (картки) про присвоєння ідентифікаційного номеру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів; якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера – паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера