Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя

Перелік необхідних документів

* Нотаріусу надаються виключно оригінали документів!

- паспортний документ того з подружжя, хто є живим (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);
- довідка (картка) про присвоєння ідентифікаційного номеру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів; якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера – паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
- свідоцтво про смерть іншого з подружжя, видане органом реєстрації актів цивільного стану;
- заява про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (якщо заява подається особисто, то вона складається в письмовій формі, а у разі надсилання такої заяви поштою – справжність підпису на ній повинна бути засвідчена нотаріально);
- свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
- правовстановлювальний документ на спільне майно;
- якщо свідоцтво видається на об’єкт нерухомого майна, крім земельних ділянок – витяг з реєстру права власності бюро технічної інвентаризації;
- якщо свідоцтво видається на земельну ділянку – витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель; довідка про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру; довідка про відсутність (наявність) на земельній ділянці житлового будинку, інших будівель, споруд; витяг з державного реєстру земель.