Необхідні документи

Для вчинення будь-яких нотаріальних дій необхідні такі документи:

- для фізичних осіб:

  1. Паспорт (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  2. Оригінал довідки (картки) про присвоєння ідентифікаційного номеру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів; якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера – паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

- для юридичних осіб:

  1. Свідоцтво про державну реєстрацію;
  2. Статут;
  3. Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  5. Документ, який передбачає повноваження особи та посвідчує його службове становище (зокрема, це може бути наказ про призначення на посаду, протокол про обрання посадової особи, довіреність на ім’я керівника, видана вищим органом управління юридичної особи).